Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Tisovec
Adresa Malinovského 3, 980 61 Tisovec
IČO 31933050
DIČ 2021221796
IBAN SK7209000000000068933018
Telefónne číslo +421 47 549 42 22, +421 915 805 322
E-mail ecavtisovec@gmail.com
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kokava nad Rimavicou
Web https://www.tisovec.ecav.sk/
Facebook https://www.facebook.com/ecavtisovec

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Juraj Maťko , +421 903 166 452 , jmatko@slovanet.sk
Administruje: Mgr. Vladimír Ticháň , +421 919 225 401 , vladimirtichan@icloud.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.30 hod.