Zbierka na opravu kostola

Zbierka na opravu kostola

Milí bratia a sestry,

na nepriaznivý a zhoršujúci sa stav kostola spôsobení nadmernou vlhkosťou reagovalo predsedníctvo CZ  nutnosťou pokračovať v oprave kostolaCZ sa v roku 2020 bude uchádzať o grant Ministerstva kultúry SR (program MK SR Obnova kultúrnych pamiatok v roku 2020) v tejto súvislosti sa bude CZ podieľať na jeho získaní aj vlastnou 5 % spoluúčasťou. Z tohto dôvodu predsedníctvo CZ vyhlásilo zbierku na opravu kostola.

Finančné prostriedky je možné zasielať na účet IBAN: SK72 0900 0000 0000 6893 3018 Slovenská sporiteľňa, názov účtu: Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, variabilný symbol: 0000130000 alebo odovzdať po Službách Božích v hotovosti u pokladníčky p. Beaty Hudecovej.

Za každý ochotný dar srdečne ďakujeme!

 

Veď "ochotného darcu miluje Boh" 2 Kor 9,7