Spoločný obed pri kostole

Spoločný obed pri kostole

Túto nedeľu sme spolu strávili požehnaný čas, nie len na Službách Božích, ale aj po nich pri spoločnom stolovaní 

Na Službách Božích sme uvažovali nad tým, čo znamená naozaj kľačať pred Bohom a hľadať ho. Bližšie sme sa pozreli na príbeh Jaira a ženy s krvotokom z Markovho evanjelia. Obaja boli v úplne rozdielnych situáciách, mali úplne iné problémy a postavenie, ale pred Pánom Ježišom kľačali obaja. 

Počas Služieb Božích sme sa tiež rozlúčili s dvoma americkými lektorkami, ktoré boli minulý rok súčasťou nášho spoločenstva počas ich služby na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci, poďakovali sme sa im za ich ochotnú prácu, dali sme im maličké dary a tiež sme v modlitbe prosili Pána Boha za šťastný návrat domov, za načerpanie nových síl s ich rodinami a za ich ďalšie pôsobenie. Deti na detskej besiedke minulý týždeň dokonca pre Anastasiu a Claru vyrobili aj transparent na rozlúčku. 

Po skončení bohoslužby sme bočným východom vyšli von, k pripraveným stolom a navarenému guľášu. Ochotné sestry napiekli množstvo chutných koláčov, takže každý sa poriadne najedol a zasýtil dušu, aj telo! 

Ďakujeme všetkým, ktorí pri príprave tohto požehnaného dňa pomohli. 

Galéria k článku

Michaela Púpalová