Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie

13. júla sme v našom zbore mali slávnosť konfirmácie 5 mladých ľudí

Napriek turbulentnému roku a napriek tomu, že sa pri príprave konfirmandov vystriedali 4 duchovní, týchto 5 mladých ľudí to neodradilo a svoju konfirmačnú prípravu úspešne ukončili ich vyznaním viery a prijatím za dospelých členov. Z nášho zboru boli konfirmovaní 4 - Klaudia, Veronika, Diana a Denis a z cirkevného zboru Rimavská Píla bol konfirmovaný Jakub. 

Ďakujeme Bohu za týchto 5 mladých ľudí a modlíme sa za ich ďalšie požehnanie a duchovný rast. 

Galéria k článku

Michaela Púpalová