Ekumenická bohoslužba na sviatok Cyrila a Metoda

Ekumenická bohoslužba na sviatok Cyrila a Metoda

Sviatok Cyrila a Metoda sme tento rok využili na modlitebné a bohoslužobné spojenie všetkých cirkví v Tisovci v našom evanjelickom chráme Božom. Kázňou slova Božieho poslúžil katolícky brat farár Artur Ciepielski. Zaznel aj staroslovanský otčenáš, ktorý zaspieval Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera a krátky prednáška o historickom a národnom prínose Cyrila a Metoda, ktorú pripravila predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej Monika Koncošová. Po skončení bohoslužby sme sa presunuli do priestorov občianskeho združenia Pomocnica, kde sme strávili spoločný požehnaný čas pri jedle, ktoré pripravili naše ochotné sestry a dorastenkine. 

Počas bohoslužby zaznela aj takáto modlitba k Bohu: „Aby sme čoskoro dosiahli viditeľné spoločenstvo a pri jednom stole spoločne lámali chlieb a žehnali kalich. Aby sme skrze Krista zmierení s Bohom boli schopní vzájomne uznávať svoju službu a aby sme boli zjednotení v službe zmierenia.“  Táto modlitba bude sprevádzať ekumenickú spoluprácu v našom meste aj naďalej.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí ochotne pomohli pri organizácií a pri príprave tohto požehnaného stretnutia.